5,668
Dziś Niedziela
2024-04-14

Zobacz, na jakie produkty i usługi w Radomiu obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w Radomiu

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:17:24
2.Ilość wszystkich firm w Radomiu wynosi: 38971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Radomiu wynosi: 18227
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w Radomiu, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Usługi komputerowe i podobne. W okresie 1-14 kwiecień 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 17.
Drugie miejsce
Licencje na oprogramowanie obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 11.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 65% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Urządzenia komputerowe. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 10.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w Radomiu – kwiecień 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi komputerowe i podobne
-17
2
Licencje na oprogramowanie
-11
3
Urządzenia komputerowe
-10
4
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
-8
5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
-5
6
Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
-5
7
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-5
8
Urządzenia medyczne
-4
9
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
-4
10
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
-3

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...