5,668
Dziś Niedziela
2024-04-14

Obserwuj, na które z produktów i usług w Radomiu rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Obejrzyj, na które produkty i usługi w Radomiu wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:17:24
2.Ilość wszystkich firm w Radomiu wynosi: 38971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Radomiu wynosi: 18227
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w Radomiu najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-14 kwiecień 2024 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Konstrukcje metalowe i ich części z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w Radomiu za okres 1-14 kwiecień 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Konstrukcje metalowe i ich części
0
2
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
3
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
4
Urządzenia kolejowe
0
5
Gospodarstwa rolne
0
6
Roboty malarskie i szklarskie
0
7
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
0
8
Krany, kurki, zawory i podobna armatura
0
9
Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
0
10
Zaczepy, łańcuchy i sprężyny
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w Radomiu wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w Radomiu prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: