5,668
Dziś Niedziela
2024-04-14

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Radomiu

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Radomiu

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:17:24
2.Ilość wszystkich firm w Radomiu wynosi: 38971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Radomiu wynosi: 18227
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Radomiu, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja pozostałych tkanin. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja maszyn dla metalurgii to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Radomiu – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
1
2
Produkcja pozostałych tkanin
1
3
Produkcja maszyn dla metalurgii
1
4
Produkcja włókien szklanych
1
5
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
1
6
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
1
7
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
1
8
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
1
9
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
1
10
Produkcja soków z owoców i warzyw
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Radomiu

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Radomiu prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

2024-04-14
Zespół OWG-info
2024-04-14
Zespół OWG-info