5,668
Dziś Niedziela
2024-04-14

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Radomiu

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-04-14 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Radomiu obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:17:24
2.Ilość wszystkich firm w Radomiu wynosi: 38971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Radomiu wynosi: 18227
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-14 kwiecień 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Radomiu, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność taksówek osobowych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 2.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Radomiu za okres 1-14 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
-2
2
Działalność taksówek osobowych
-2
3
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
-2
4
Produkcja wyrobów futrzarskich
-1
5
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
-1
6
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
-1
7
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
-1
8
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
-1
9
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
-1
10
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
-1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Radomiu w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Radomiu ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

2024-04-14
Zespół OWG-info
2024-04-14
Zespół OWG-info