5,668
Dziś Niedziela
2024-04-14

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Radomiu

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Radomiu

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:17:24
2.Ilość wszystkich firm w Radomiu wynosi: 38971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Radomiu wynosi: 18227
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-14 kwiecień 2024 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w Radomiu ich liczba zwiększyła się o 10.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 5, co stanowi 50% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 5.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Radomiu za okres 1-14 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
10
2
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
5
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
5
4
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
4
5
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4
6
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
4
7
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
3
8
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3
9
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
3
10
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Radomiu w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Radomiu

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

2024-04-14
Zespół OWG-info
2024-04-14
Zespół OWG-info
2024-04-14
Zespół OWG-info