5,668
Dziś Niedziela
2024-04-14

Obejrzyj koniecznie, u których podmiotów gospodarczych w Radomiu rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków UE

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_rozmowa biznesowa_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Śledź instytucje, które w Radomiu aktualnie publikują najwięcej ogłoszeń przetargowych z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:17:24
2.Ilość wszystkich firm w Radomiu wynosi: 38971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Radomiu wynosi: 18227
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym podmiotom, które obecnie w Radomiu wykazują coraz wyższe zainteresowanie finansowaniem swoich przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-14 kwiecień 2024 pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych bardzo wyraźnie na prowadzenie wysuwa się REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM.DR KONRADA VIETHA W RADOMIU. Inwestor ten zwiększył liczbę przetargów o 0.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu wśród instytucji coraz powszechniej wykorzystujących fundusze UE jest Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego z przyrostem ilości przetargów wynoszącym 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się obecnie POWIAT RADOMSKI. Instytucja ta zwiększyła liczbę przetargów finansowanych ze środków unijnych o 0.
Podmioty o największym wzroście liczby przetargów z dotacją UE w Radomiu za okres 1-14 kwiecień 2024

W REGIONACH Panorama regionu – porównaj, które podmioty gospodarcze w Twoim otoczeniu najpowszechniej wykorzystują środki unijne

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Sprawdź, które podmioty gospodarcze w Radomiu publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej ogłoszeń przetargowych

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj przyszłych liderów pozyskiwania środków unijnych w Radomiu

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: